leda utan att vara chef

Att kunna leda utan att vara chef är en konst som är ganska få förunnat, trots att det inte är så svårt att lära sig. Fler behöver lära sig mer om ledarskap eftersom så mycket hänger på gott ledarskap. Med gott ledarskap kan man åstadkomma så mycket mer. Ingen grupp är bättre än sin ledare, inget arbetslag är bättre än sin team leader. Att sända iväg alla i ledande position inom en verksamhet på en kurs i att leda utan att vara chef är en mycket god investering. Det kommer att slå väl ut i det långa loppet och visa sig tydligt.